8/06/2017

Στις 8-9 Ιουνίου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 5ο ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου για τις Εκλογές, την Κοινή Γνώμη και τα Κόμματα (GrEPOP), Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2017, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.