4/04/2017

Στις 4 Απριλίου 2017, η Βασιλική Γεωργιάδου συμμετείχε στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και παρουσίασε εισήγηση με αναφορά στα πορίσματα της έρευνα του έργου XENO@GR.