31/03/2017

Στις 31 Μαρτίου 2017, οι Ζηνοβία Λιαλιούτη, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Αναστασία Καφέ παρουσίασαν στο 4ο Συνέδριο Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ): Η Ελλάδα και η Ευρώπη στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης” την εισήγησή τους με τίτλο: «Η Ξενοφοβία στην Ελλάδα 1996-2016: Μια Υπολογιστική Προσέγγιση».