24/1/2017

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου, Αναστασία Καφέ και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος “The Evolution of Xenophobia in Greece: Targets, Actors, Sentiments and Events”.