24/1/2017

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Κωνσταντίνα Παπανικολάου, Μαρία Ποντίκη και Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος: “A Data-Driven Approach to Researching Xenophobia in Greece”.