30/08/2017

Στις 30 Αυγούστου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 13ο Συνέδριο της European Sociological Association, (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29 Aug. – 01 Sept. 2017, Athens, Greece, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.