17/12/2016

Στις 17 Δεκεμβρίου 2016, η Ζηνοβία Λιαλιούτη πραγματοποίησε παρουσίαση της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR. Τίτλος της παρουσίασης «Crisis and Xenophobia in Greece: Historical Aspects and Current Trends». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου ετήσιου συνεδρίου του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης, 16-17.12.2016, Λεμεσός/Κύπρος. Τίτλος παρουσίασης: “Crisis and Xenophobia in Greece: historical aspects and current trends“.