16/12/2016

Στις 16 Δεκεμβρίου 2016, η Αναστασία Καφέ πραγματοποίησε παρουσίαση της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR. Τίτλος της παρουσίασης «The evolution of xenophobia in Greece. Targets, actors and events since the 1990s». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου ετήσιου συνεδρίου του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης, 16-17.12.2016, Λεμεσός/Κύπρος.
Τίτλος παρουσίασης: “The evolution of xenophobia in Greece. Targets, actors and events since the 1990s“.