30/08/2017

Στις 30 Αυγούστου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 13ο Συνέδριο της European Sociological Association, (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29 Aug. – 01 Sept. 2017, Athens, Greece, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.

8/06/2017

Στις 8-9 Ιουνίου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 5ο ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου για τις Εκλογές, την Κοινή Γνώμη και τα Κόμματα (GrEPOP), Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2017, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.

4/04/2017

Στις 4 Απριλίου 2017, η Βασιλική Γεωργιάδου συμμετείχε στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και παρουσίασε εισήγηση με αναφορά στα πορίσματα της έρευνα του έργου XENO@GR.

31/03/2017

Στις 31 Μαρτίου 2017, οι Ζηνοβία Λιαλιούτη, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Αναστασία Καφέ παρουσίασαν στο 4ο Συνέδριο Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ): Η Ελλάδα και η Ευρώπη στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης” την εισήγησή τους με τίτλο: «Η Ξενοφοβία στην Ελλάδα 1996-2016: Μια Υπολογιστική Προσέγγιση».