24/1/2017

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου, Αναστασία Καφέ και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος “The Evolution of Xenophobia in Greece: Targets, Actors, Sentiments and[…]

24/1/2017

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Κωνσταντίνα Παπανικολάου, Μαρία Ποντίκη και Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος: “A Data-Driven Approach to Researching Xenophobia in Greece”.

10/1/2017

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Μαρία Ποντίκη και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Η λεκτική επιθετικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δείκτης για τη μέτρηση της ξενοφοβίας».

10/1/2017

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Ιωάννης Γαλαριώτης, Αναστασία Καφέ και Κωνσταντίνα Παπανικολάου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Η εξέλιξη της ξενοφοβίας στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι[…]

10/1/2017

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Βασιλική Γεωργιάδου και Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Αναλύοντας το φαινόμενο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Μια υπολογιστική[…]