Αποτελέσματα

February 2, 2017

Ξενοφοβικες επιθεσεις

H αναλογία των επιθέσεων εναντίον αλλοδαπών (Ομάδες Στόχοι) και εναντίον Ελλήνων (Ομάδα Ελέγχου) αποτελεί ένδειξη για το ότι οι ξενοφοβικές συμπεριφορές στην Ελλάδα δεν φαίνεται να υπερισχύουν. Επιπλέον, η ανάλυση γεγονότων έδειξε ότι η αύξηση βίαιων περιστατικών με στόχο αλλοδαπούς χρειάζεται να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας γενικότερης αύξησης της επιθετικότητας, ανεξάρτητα με την εθνικότητα του θύματος. Αυτό υποδεικνύει ότι η οικονομική κρίση προκαλεί εξάρσεις βίας εν γένει και όχι ειδικότερα εναντίον των ξένων.

Ομαδες στοχοι

Με βάση την ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι εθνικές ομάδες εναντίον των οποίων εκδηλώνονται οι περισσότερες επιθέσεις φαίνεται πως είναι η γενική ομάδα Μετανάστες, οι Εβραίοι, οι Αλβανοί και οι Πακιστανοί. Αυτό προκύπτει τόσο από την ανάλυση γεγονότων βίας όσο και από τη λεκτική επιθετικότητα που εκδηλώνεται στο Twitter. Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς θα μπορούσε να υποδεικνύει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της λεκτικής επιθετικότητας και της φυσικής βίας.

Οικονομικη κριση και ομαδες στοχοι

Η διαχρονική ανάλυση γεγονότων βίας ανέδειξε μια συνέχεια στις επιθέσεις εναντίον συγκεκριμένων εθνικών ομάδων, και ειδικότερα των Εβραίων, των Αλβανών και των Πακιστανών. Η κυριαρχία των Αλβανών ως στόχων και στις λεκτικές επιθέσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένδειξη ότι οι σύγχρονες ξενοφοβικές εκδηλώσεις δεν οφείλονται στην οικονομική κρίση, αλλά σε βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και στερεότυπα. Επιπλέον, ως νέα ομάδα στόχος έχουν αναδειχθεί οι Γερμανοί, οι οποίοι σχετίζονται με πρότυπα απόδοσης ευθυνών για την ελληνική οικονομική κρίση. Αυτή η συσχέτιση μαρτυρείται και από τις επιθέσεις εναντίον Γερμανών πολιτικών και διπλωματών, αλλά και από την ποιοτική ανάλυση των μηνυμάτων λεκτικής επιθετικότητας.

προκαταληψεις και στερεοτυπα για τον "αλλο"

Η ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των λεκτικών επιθέσεων που εκφράζονται στο Twitter επιβεβαιώνει την ύπαρξη στερεοτύπων και προκαταλήψεων βαθιά ριζωμένων στην ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, τα κυρίαρχα στερεότυπα στην κατασκευή της εικόνας των Αλβανών σχετίζονται με το «έγκλημα» και την «πολιτιστική κατωτερότητα», υποδεικνύοντας μια συνέχεια στο στερεότυπο του Βαλκάνιου εγκληματία. Στην περίπτωση των Εβραίων, οι λεκτικές επιθέσεις εμπεριέχουν την αντίληψη μιας ιδιαίτερης εχθρότητας εναντίον του ελληνικού έθνους καθώς και πρότυπα απόδοσης ευθυνών για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Κοινές θεματικές σχετικά με αυτή την εθνική ομάδα είναι η ταύτιση με τις αρνητικές όψεις του τραπεζικού συστήματος και του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως επίσης η συχνή επίκληση στοιχείων από θεωρίες συνομωσίας. Οι παραπάνω παρατηρήσεις συμπίπτουν με έρευνες οι οποίες συναρτούν τις θεωρίες συνομωσίας με τον εθνοκεντρισμό και ερμηνεύουν τον ελληνικό αντισημιτισμό βασιζόμενες σε όψεις της εθνικής ταυτότητας και της αντίληψης περί θυματοποίησης.