Ερευνητικό κέντρο καινοτομίας στις τεχνολογίες της πληροφορίας, των επικοινωνιών και της γνώσης

Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας ειδικευμένο σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α'128), του άρθρου 9 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α'33) και του άρθρου 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α'105). Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Σκοπός του ΕΚ Αθηνά είναι:

 • Η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών
 • Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους
 • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του
 • Η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής στρατηγική

Στο ΕΚ Αθηνά εντάσσονται τα παρακάτω Ινστιτούτα :

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κέντρου: https://www.athena-innovation.gr/

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Principal Researcher at the Institute for Language and Speech Processing of the R.C. “Athena”

Xaris Papageorgiou is a Principal Researcher at the Institute for Language and Speech Processing (ILSP) of the R.C. “Athena”. Haris is responsible for building advanced content analytics for scalable data systems and big data infrastructures. He has held Chief Scientist positions in several european and national projects in the area of multilingual, multimodal, multimedia processing. Haris holds a Ph.D. in Computer Science from National Tech University of Athens(NTUA) and a B.Sc. in Electrical Engineering from NTUA. He has published more than 100 scientific papers in international books, journals and conference proceedings. He teaches "Big Data Content Analytics" in the AUEB MSc Business Analytics and Natural Language Processing in the NKUA MSc "Technoglossia". His research interests focus on language and speech technology, knowledge discovery and representation, machine learning, web mining and information retrieval with a current focus on social and political sciences. He has co-organised several workshops in the past, currently co-organizing SemEval Aspect-Based Sentiment Analysis challenges. He loves applying Data Science for Social Good.

  ΜΑΡΙΑ ΠΟΝΤΙΚΗ

  Yπολογιστικός γλωσσολόγος/επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΕΛ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

  Η Μαρία Ποντίκη είναι υπολογιστικός γλωσσολόγος/επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΕΛ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι κάτοχος MSc στη Γλωσσική Τεχνολογία, MSc στην Ιστορικο-Συγκριτική και Βαλκανική Γλωσσολογία και απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της αυτόματης ανάλυσης συναισθήματος και άποψης (sentiment analysis, opinion mining), σε θέματα μοντελοποίησης και αναπαράστασης γνώσης και γενικότερα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη γλωσσικών πόρων και εφαρμογών για την αυτόματη εξαγωγή πληροφορίας από κείμενα (διαδίκτυο, άρθρα, ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.) για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση ερευνητικών εργασιών στο πλαίσιο διεθνών διοργανώσεων/διαγωνισμών (SemEval-2014, SemEval-2015, SemEval-2016), International Research-Centered Summer School in Cognitive Systems and Interactive Robotics, Social Media, Digital Preservation (IRSS13))

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Yπολογιστικός γλωσσολόγος/επιστημονικός συνεργάτης στο ΙΕΛ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ

  Η Κωνσταντίνα Παπανικολάου είναι Υπολογιστικός Γλωσσολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας «Αθηνά». Κατέχει MSc στη Γλωσσική Τεχνολογία («Τεχνογλωσσία», διατμηματικό διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, 2004). Επίσης, είναι κάτοχος MA στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και απόφοιτος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και την Αναλυτική Κειμένου. Επιπλέον, εστιάζει στην Εξαγωγή Πληροφορίας και τις Γνωσιακές Βάσεις Δεδομένων, και ειδικότερα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων για την Εξαγωγή Γεγονότων.

   ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ

   Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης

   H Ελισάβετ Παλογιαννίδη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει δίπλωμα στην ίδια σχολή. Είναι, επίσης, ερευνήτρια στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εστιάζονται στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, στην υπολογιστική ανάλυση των συναισθημάτων, στην Επικοινωνία Ανθρώπου με Υπολογιστή και στη Μηχανική Μάθηση.

    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ

    -

     ΠΕΝΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

     Η Πένυ Λαμπροπούλου εργάζεται ως ΕΛΕ Α' με ειδίκευση στη Γλωσσική Τεχνολογία στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Machine Translation από το University of Manchester (UMIST). Δραστηριοποιείται στους τομείς Υπολογιστικής Λεξικογραφίας και Λεξικολογίας και στην ευρύτερη θεματική περιοχή των Γλωσσικών Πόρων (μοντελοποίηση τεκμηρίωσης, σχεδίαση και υλοποίηση υποδομών αρχειοθέτησης και διαμοιρασμού πόρων, σχεδίαση και κατασκευή πόρων), με σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά βιβλία, και σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συνεργασθεί στη σύνταξη μονόγλωσσων και πολύγλωσσων, έντυπων και πολυμεσικών λεξικών για την ελληνική γλώσσα. Έχει διδάξει Υπολογιστική Λεξικογραφία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

      ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

      Η Μαρία Γαβριηλίδου είναι γλωσσολόγος - ερευνήτρια στο Τμήμα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Εξαγωγής Γνώσης του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / ΕΚ «Αθηνά». Είναι ερευνήτρια με εμπειρία σε θέματα υπολογιστικής γλωσσολογίας, υπήρξε συντονίστρια και επιστημονική υπεύθυνη της συμμετοχής του ΙΕΛ σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα σχετικά με σώματα κειμένων και λεξικά. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την επεξεργασία γλωσσικών πόρων (σωμάτων κειμένων, υπολογιστικών λεξικών, ορολογικών πόρων και θησαυρών), στον σχεδιασμό και τη χρήση μεταδεδομένων για την περιγραφή των γλωσσικών πόρων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση γλωσσικών πόρων για υποστήριξη των διαδικασιών τεκμηρίωσης και ανάκτησης πολιτισμικού περιεχομένου. Έχει συντονίσει τη (ή συνεργαστεί στη) σύνταξη έντυπων και ηλεκτρονικών πολυμεσικών λεξικών για ανθρώπους-χρήστες, και στην κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής. Οι δημοσιεύσεις της εντάσσονται στο πεδίο της Υπολογιστικής Λεξικογραφίας, της Ορολογίας, του Σχεδιασμού, Σχολιασμού και της Επεξεργασίας Σωμάτων Κειμένων και Μεταδεδομένων. Διδάσκει Υπολογιστική Λεξικογραφία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει δώσει διαλέξεις σε θέματα Υπολογιστικής Λεξικογραφίας και Σωμάτων Κειμένων στα πλαίσια σεμιναρίων και έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, περιοδικά και επιστημονικά βιβλία.

       ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ