Δημοσιεύσεις

July 4, 2016

Ζηνοβία Λιαλιούτη, Βασιλική Γεωργιάδου, Αναστασία Καφέ, Γιάννης Γαλαριώτης. «Η ξενοφοβία στην Ελλάδα ως ερευνητικό πρόβλημα: εννοιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα», Επιστήμη και Κοινωνία, τχ. 35, 2017.

J. Galariotis, V. Georgiadou, A. Kafe & Z. Lialiouti. “Xenophobic Manifestations, Otherness and Violence in Greece 1996-2016: Evidence from an Event Analysis of Media Collections”, EUI Working Paper MWP 2017/08.

Α. Καφέ, Β. Γεωργιάδου, Ζ. Λιαλιούτη, “Βία κατά μεταναστών στην Ελλάδα. Μια νέα βάση δεδομένων για το ρεπερτόριο δράσης ακροδεξιών ομάδων (1991-2017)“,, Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας.

Papanikolaou, K., Papageorgiou, H., Papasarantopoulos, N., Stathopoulou, T., Papastefanatos, G. 2016. “Just the Facts” with PALOMAR: Detecting Protest Events in Media Outlets and Twitter“. In International AAAI Conference on Web and Social Media. North America.

Pontiki, M., Galanis, D., Papageorgiou, H., Androutsopoulos, I., Manandhar, S., AL-Smadi, M., Al-Ayyoub, M., Zhao, Y., Qin, B., De Clercq, O., Hoste, V., Apidianaki, M., Tannier, X., Loukachevitch, N., Kotelnikov, E., Bel, N., Jiménez-Zafra, S., and Eryiğit, G.. (2016). “SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis“. Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), June 16-17, San Diego, California. ©Association For Computational Linguistics.