Πάντειον Πανεπιστήμιο

July 4, 2016

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με υψηλή εξειδίκευση στις Πολιτικές και τις Κοινωνικές Επιστήμης. Ιδρύθηκε το 1924 ως Σχολή Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και από το 1931 λειτούργησε ως Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Αποτελεί το αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών παλαιότερων αντίστοιχων ιδρυμάτων στην Ευρώπη. Από το 1963 διέθετε δύο Τμήματα, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Το 1982 ιδρύθηκε το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το 1986 η Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών μετεξελίχθηκε σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Πλέον διαθέτει 4 Κοσμητείες και 9 Τμήματα· στα τρία ήδη υπάρχοντα, προστέθηκαν ακόμη έξι Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ψυχολογίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σε αυτά φοιτούν 18.500 προπτυχιακοί φοιτητές, 1.500 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ εκπονούν διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες 1.000 υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητές. Το ίδρυμα απασχολεί διδακτικό και διοικητικό προσωπικό 500 ατόμων, ενώ σε αυτό έχουν διδάξει διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί (μεταξύ των οποίων και δύο διατελέσαντες πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας). Το Πάντειο Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα 13 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με πολλαπλές κατευθύνσεις, 3 ερευνητικά ινστιτούτα, 22 ερευνητικά κέντρα, 11 εργαστήρια και ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών. Διαθέτει, επίσης, πλήθος διεθνών επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών και έχει αξιολογηθεί από διεθνείς αξιολογητές.  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου: http://www.panteion.gr/index.php?p=home&lang=el 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

 

Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών ιδρύθηκε το 1989 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου (19-4-1989) υπό την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών. Τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε Κέντρο Πολιτικών Ερευνών. Τον Αύγουστο του 2015 με απόφαση της Συγκλήτου (7-4-2015) μετατράπηκε σε Εργαστήριο Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης. Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, έκδοση βιβλίων ή περιοδικών, η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, η συγκρότηση Βιβλιοθήκης και Αρχείου Πρωτογενούς Υλικού (συμβατικού και ηλεκτρονικού), η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Κέντρου: http://www.kpe-panteion.gr/index.php?lang=el&Itemid=101

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

VassilikiGeorgiadouΗ Βασιλική Γεωργιάδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στην Αθήνα και στο Münster/Γερμανία. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστημιο του Μünster. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επκεντρώνονται στη μελέτη των κομμάτων της Άκρας Δεξιάς και στα φαινόμενα του λαϊκισμού, του ριζοσπαστισμού και του πολιτικού εξτρεμισμού. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας. Από τον Απρίλιο 2016 αποτελεί τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για το Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών

GiannisBoulgarisΟ Γιάννης Βούλγαρης είναι καθηγητής στο Tμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Διδάσκει Πολιτική Επιστήμη, Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Πολιτική Κοινωνιολογία της μεταπολεμικής Δύσης. Είναι Διευθυντής του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του αφορούν στην Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία, στην Παγκοσμιοποίηση, στην Πολιτική θεωρία και στη Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική. Αρθρογραφεί τακτικά στον Τύπο.

ΖΗΝΟΒΙΑ ΛΙΑΛΙΟΥΤΗ

Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

ZinobiaLialoupiΗ Ζηνοβία Λιαλιούτη είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.  Διδάσκει ως εντεταλμένη διδασκαλίας στο ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου, με αντικείμενο μαθήματος: «Η Αμερική από τον Ψυχρό Πόλεμο στη Μεταψυχροπολεμική Εποχή: Πολιτική και Ιδεολογία». Συμμετέχει ως μεταδιδάκτορας ερευνήτρια σε ερευνητικό έργο για τη μελέτη της ξενοφοβίας στην ελληνική περίπτωση. Συνεργάζεται ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, αμερικανικών σπουδών, μελέτης των εθνικών ταυτοτήτων, ανάλυσης του πολιτικού λόγου και πολιτικής επικοινωνίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

Διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών

AnastasiaKafeΗ Αναστασία Καφέ είναι διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας και Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη της εκλογικής συμπεριφοράς διαφόρων κοινωνικών ομάδων και στη συγκριτική ανάλυση και μελέτη των πολιτικών γενεών στη Μεταπολιτευτική Ελλάδα. Συμμετείχε ως ερευνήτρια στα ερευνητικά προγράμματα ΘΑΛΗΣ – «Σχεδιασμός και διαχείριση συστήματος εμπειρικής καταγραφής του πολιτικού και κοινωνικού ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Η συλλογική δράση των "αγανακτισμένων πολιτών" στην Ελλάδα: αιτία, περιεχόμενο, ενέργειες και συμπεράσματα για τους φορείς χάραξης πολιτικής».

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ

Max Weber Fellow του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας

galariotisΟ Ιωάννης Γαλαριώτης είναι Max Weber Fellow του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (2015-2017). Επίσης, είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του Παντείου Πανεπιστημίου. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στις πολιτικές επιστήμες και στις διεθνείς σχέσεις από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Είναι, επίσης, κάτοχος πτυχίου οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία (Πανεπιστήμιο Newcastle), Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Πανεπιστήμιο Essex) και Οικονομικών (Πανεπιστήμιο Tilburg). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεωρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στις διεθνείς σχέσεις και στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών.