Νέα

July 4, 2016

Στις 30 Αυγούστου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 13ο Συνέδριο της European Sociological Association, (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29 Aug. – 01 Sept. 2017, Athens, Greece, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.

Στις 8-9 Ιουνίου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 5ο ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου για τις Εκλογές, την Κοινή Γνώμη και τα Κόμματα (GrEPOP), Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2017, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.

Στις 4 Απριλίου 2017, η Βασιλική Γεωργιάδου συμμετείχε στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και παρουσίασε εισήγηση με αναφορά στα πορίσματα της έρευνα του έργου XENO@GR.

Στις 31 Μαρτίου 2017, οι Ζηνοβία Λιαλιούτη, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Αναστασία Καφέ παρουσίασαν στο 4ο Συνέδριο Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ): Η Ελλάδα και η Ευρώπη στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης” την εισήγησή τους με τίτλο: «Η Ξενοφοβία στην Ελλάδα 1996-2016: Μια Υπολογιστική Προσέγγιση».

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Κωνσταντίνα Παπανικολάου, Μαρία Ποντίκη και Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος: “A Data-Driven Approach to Researching Xenophobia in Greece”.

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου, Αναστασία Καφέ και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος “The Evolution of Xenophobia in Greece: Targets, Actors, Sentiments and Events”.

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Βασιλική Γεωργιάδου και Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Αναλύοντας το φαινόμενο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Μια υπολογιστική προσέγγιση».

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Ιωάννης Γαλαριώτης, Αναστασία Καφέ και Κωνσταντίνα Παπανικολάου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Η εξέλιξη της ξενοφοβίας στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα: Δρώντες, θύματα και ρεπερτόρια δράσης».

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Μαρία Ποντίκη και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Η λεκτική επιθετικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δείκτης για τη μέτρηση της ξενοφοβίας».

Στις 17 Δεκεμβρίου 2016, η Ζηνοβία Λιαλιούτη πραγματοποίησε παρουσίαση της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR. Τίτλος της παρουσίασης «Crisis and Xenophobia in Greece: Historical Aspects and Current Trends». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου ετήσιου συνεδρίου του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης, 16-17.12.2016, Λεμεσός/Κύπρος. Τίτλος παρουσίασης: “Crisis and Xenophobia in Greece: historical aspects and current trends“.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2016, η Αναστασία Καφέ πραγματοποίησε παρουσίαση της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR. Τίτλος της παρουσίασης «The evolution of xenophobia in Greece. Targets, actors and events since the 1990s». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου ετήσιου συνεδρίου του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης, 16-17.12.2016, Λεμεσός/Κύπρος.
Τίτλος παρουσίασης: “The evolution of xenophobia in Greece. Targets, actors and events since the 1990s“.

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Κωνσταντίνα Παπανικολάου και ο Ιωάννης Γαλαριώτης παρουσίασαν στην Κολωνία μέρος της έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο 3rd Computational Social Science Winter Symposium 2016. Τίτλος παρουσίασης: “Xenophobia in Greece: A Computational Social Science Approach”.

Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η Μαρία Ποντίκη παρουσίασε μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Xerox Research Center Europe (Grenoble, France): Τίτλος ομιλίας: “Redefining Aspect-based Sentiment Analysis: the ABSA challenge experience“.

Στις 6 Οκτωβρίου 2016, οι Βασιλική Γεωργιάδου, Αναστασία Καφέ και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR, σε συνέδριο “European Identity and Refugees Integration” του Network for Employment and Social Care, 5-7 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα. Τίτλος εισήγησης: “Exploring xenophobic attitudes in the Greek Public Sphere

Στο 8ο πανευρωπαϊκό συνέδριο που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Trento μεταξύ 15 έως 18 Ιουνίου 2016 με τίτλο The Union’s Institutional and Constitutional Transformations: Stress or Adaptation?’ SGEU-ECPR: Standing Group of the European Union – European Consortium for Political Research, o Γιάννης Γαλαριώτης παρουσίασε μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR. Τίτλος παρουσίασης: “Tracing the External Perceptions of the EU as a Global Security Actor: An Automatic Content Analysis Approach“.

Στις 16 Ιουνίου 2016, η Μαρία Ποντίκη παρουσίασε στο Σαν Ντιέγκο μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), San Diego, California. Τίτλος παρουσίασης: “SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis“.

Στις 26-27 Μαΐου 2016, η Βασιλική Γεωργιάδου και η Αναστασία Καφέ παρουσίασαν μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο 4o δεθνές συνέδριο του ερευνητικού δικτύου Greek Public Opinion, Elections and Parties Group που διεξήχθη στην Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τίτλος παρουσίασης: “Gaining ground, losing ground: The changing electoral trend of the far right“.

Στις 25 Μαΐου 2016, η Μαρία Ποντίκη παρουσίασε μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο European University Institute (EUI) Workshop on CSS Approaches: “Computational Social Science (CSS): New Frontiers of Collaboration?”, Villa la Fonte, Florence, Italy. Τίτλος παρουσίασης: “Sentiment analysis approaches for the explanation of the social world”.

Στις 25 Μαΐου 2016, ο Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασε μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο European University Institute (EUI) Workshop on CSS Approaches: “Computational Social Science (CSS): New Frontiers of Collaboration?”, Villa la Fonte, Florence, Italy. Τίτλος παρουσίασης: “Introduction to computational social sciences: Available methods and tools for social scientists”.

Στις 17 Μαΐου 2016, η Κωνσταντίνα Παπανικολάου και ο Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν στην Κολωνία μέρος της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο AAAI International Conference on Web and Social Media. Τίτλος παρουσίασης: “Just the Facts with PALOMAR: Detecting Protest Events in Media Outlets and Twitter“.