30/08/2017

Στις 30 Αυγούστου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 13ο Συνέδριο της European Sociological Association, (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29 Aug. – 01 Sept. 2017, Athens, Greece, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.

8/06/2017

Στις 8-9 Ιουνίου 2017, οι Αναστασία Καφέ, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν στο 5ο ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου για τις Εκλογές, την Κοινή Γνώμη και τα Κόμματα (GrEPOP), Αθήνα 8-9 Ιουνίου 2017, την εισήγησή τους με τίτλο: “Exploring aspects of extreme right activism and xenophobic manifestations”.

4/04/2017

Στις 4 Απριλίου 2017, η Βασιλική Γεωργιάδου συμμετείχε στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας και παρουσίασε εισήγηση με αναφορά στα πορίσματα της έρευνα του έργου XENO@GR.

31/03/2017

Στις 31 Μαρτίου 2017, οι Ζηνοβία Λιαλιούτη, Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου και Αναστασία Καφέ παρουσίασαν στο 4ο Συνέδριο Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ): Η Ελλάδα και η Ευρώπη στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης” την εισήγησή τους με τίτλο: «Η Ξενοφοβία στην Ελλάδα 1996-2016: Μια Υπολογιστική Προσέγγιση».

24/1/2017

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Ιωάννης Γαλαριώτης, Βασιλική Γεωργιάδου, Αναστασία Καφέ και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος “The Evolution of Xenophobia in Greece: Targets, Actors, Sentiments and[…]

24/1/2017

Στις 24 Ιανουαρίου 2017, οι Κωνσταντίνα Παπανικολάου, Μαρία Ποντίκη και Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο International workshop on Critical Reflections on Asylum, Migration and Xenophobia in Europe, EUI, Φλωρεντία. Τίτλος: “A Data-Driven Approach to Researching Xenophobia in Greece”.

10/1/2017

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Μαρία Ποντίκη και Ζηνοβία Λιαλιούτη παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Η λεκτική επιθετικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως δείκτης για τη μέτρηση της ξενοφοβίας».

10/1/2017

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Ιωάννης Γαλαριώτης, Αναστασία Καφέ και Κωνσταντίνα Παπανικολάου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Η εξέλιξη της ξενοφοβίας στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1990 μέχρι[…]

10/1/2017

Στις 10 Ιανουαρίου 2017, οι Βασιλική Γεωργιάδου και Χάρης Παπαγεωργίου παρουσίασαν την έρευνα που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου XENO@GR στο Συνέδριο «Το Φαινόμενο της Ξενοφοβίας στην Ελλάδα: Εξέλιξη και Αιτίες», Πάντειον Πανεπιστήμιο, Αθήνα. Τίτλος παρουσίασης: «Αναλύοντας το φαινόμενο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Μια υπολογιστική[…]

17/12/2016

Στις 17 Δεκεμβρίου 2016, η Ζηνοβία Λιαλιούτη πραγματοποίησε παρουσίαση της εν εξελίξει έρευνας στο πλαίσιο του έργου XENO@GR. Τίτλος της παρουσίασης «Crisis and Xenophobia in Greece: Historical Aspects and Current Trends». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ου ετήσιου συνεδρίου του Κυπριακού Συνδέσμου Πολιτικής Επιστήμης, 16-17.12.2016, Λεμεσός/Κύπρος. Τίτλος παρουσίασης: “Crisis and Xenophobia in Greece: historical[…]