Ξενοφοβία

  Κύριος στόχος του παρόντος ερευνητικού εγχειρήματος είναι να εξετάσει το φαινόμενο της ξενοφοβίας στην Ελλάδα μέσα από τη χρήση προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων για τις κοινωνικές επιστήμες. Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι η ξενοφοβία είναι ένα βαθιά ριζωμένο κοινωνικό φαινόμενο, που εύλογα κλιμακώνεται σε συνθήκες σοβαρής οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με αυτόν τον ευρέως διαδεδομένο[…]