Ανάλυση Συναισθήματος

ξενοφοβία ως “ψυχολογική κατάσταση εχθρότητας ή φόβου προς τους ξένους” [1] συνδέεται με αισθήματα κυριαρχίας/ανωτερότητας (dominance/superiority) ή τρωτότητας/απειλής (vulnerability/threat) [2]. Ως διάθεση/στάση, η ξενοφοβία μπορεί να αποτελεί τη βάση του ρατσισμού, του φασισμού και του εθνικισμού [3], καθώς συχνά βασίζεται σε (πολιτιστικές, θρησκευτικές, φυλετικές, κτλ.) προκαταλήψεις ή/και έχει ιδεολογικές προεκτάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η ξενοφοβία[…]