Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με υψηλή εξειδίκευση στις Πολιτικές και τις Κοινωνικές Επιστήμης. Ιδρύθηκε το 1924 ως Σχολή Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και από το 1931 λειτούργησε ως Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Αποτελεί το αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Πολιτικών Επιστημών στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών παλαιότερων αντίστοιχων ιδρυμάτων[…]