Στόχοι

Κινούμενη πέρα από τις παραδοσιακές εμπειρικές προσεγγίσεις, η παρούσα ερευνητική προσπάθεια στοχεύει να αναλύσει και να παράσχει μία εις βάθος αντίληψη της εξέλιξης του φαινομένου της ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία χρησιμοποιώντας υπολογιστικές μεθόδους για τις κοινωνικές επιστήμες και αξιοποιώντας την αναλυτική μεγάλης κλίμακας δεδομένων. Στην πλειοψηφία της η υπάρχουσα βιβλιογραφία στηρίζεται σε παραδοσιακές μεθόδους των[…]